Sağlık Rehberi

Ziyaretçi ve Refakatçi Kuralları


HASTA ZİYARETÇİLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

 • Hasta ziyaret saatleri her gün öğlen saat 12.00-14.00 ile akşam 19:00-21:00 saatleri arasındadır.
 • Bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan hastalar, kronik hastalığı olan, vücut direnci zayıf olan kişiler, hasta ziyaretine gelmemesi gerekmektedir.*
 • Yoğun Bakım ve Palyatif Bakım Servislerinde yatan hasta ziyaretlerinin durdurulması gerekmektedir.*
 • Çocukların  sağlıklarını korumak açısından , 12 yaş altı çocuklar ziyaretçi olarak alınmamaktadır.
 • Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan hastalar herhangi bir kronik hastalığı olan hastalar enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler hasta ziyaretine gelmemelidirler.
 • Ziyaret saatlerinde çok sayıda ziyaretçi getirilmesi , hastaların ve ziyaretçilerin sağlığı açısından sakıncalıdır.
 • Ziyaret sırasında yataklara oturulmaması ve yüksek sesle konuşulmaması rica olunur.
 • Danışma görevlilerimiz vasıtasıyla hastanızın refakatçisini  çağırtarak görüşebilirsiniz. Hastane görevlileri dışında tanımadığınız  ve güvenmediğiniz insanlardan yardım istememelisiniz.
 • Her hastanın kendi sağlık durumuna özgü diyet yapması gerekebileceğinden , doktor kontrolü dışında yiyecek ve içecek getirmeyiniz.
 • Yoğun Bakımlar, Hematoloji, Tıbbi Onkoloji, Enfeksiyon Hastalıkları birimlerine hastaların enfeksiyondan korunabilmesi amacıyla ziyaret yasaktır.
 • Hastane içinde tütün ve alkollü içecekler kullanımı kesinlikle yasaktır. Kullananlar hakkında yasal hükümler uygulanacaktır.

HASTA REFAKATÇİLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

 • Bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan hastalar, kronik hastalığı olan, vücut direnci zayıf olan kişilerin refakat hizmetinde yer almaması gerekmektedir.*
 • Refakat hizmetlerinin mümkün olduğunca, belirli tek kişi tarafından sağlanması gerekmektedir.*
 • Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli  yanlarında taşımak  mecburiyetindedirler.
 • Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.
 • Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır.
 • Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir.
 • Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; doktor vizite saatlerinde kapatılması gerekir.
 • Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.
 • Refakatçiler zorunlu haller dışında hastaların yanından ayrılmayacaklardır.
 • Refakatçiler hastanede tütün ve alkollü madde kullanamazlar.
 • Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir.
 • Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler.
 • Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler.
 • Refakatçilerin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu servis sorumlu hemşiresine bildirerek kimlik bilgilerini sistemden güncelletmeleri gerekmektedir.
 • Refakatçiler hasta taburcu olduğu zaman çıkış işlemleri yapılırken refakatçi kimlik kartlarını mutlaka servis hemşiresine teslim etmelidirler.

Hastalarımızın sağlığı bizim için önemlidir.
Lütfen kurallara uyunuz...


(*)Sağlık Bakanlığı bünyesinde erken dönemde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan sıkı tedbirlerle hastalığın ülkemize gelişi önemli ölçüde engellenebilmiştir. Yurt genelinde de alınan sıkı tedbirlere ek olarak temasın azaltılmasına yönelik hastanemizde hasta ziyaretçilerinin ve refakatçilerinin uyması gereken kurallarda  14.03.2020 tarihi itibarı ile belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

09 Mayıs 2022