Evde Sağlık Hizmetleri
24 Haziran 2020


     
      EVDE SAĞLIK HİZMETİ NEDİR?


 1. Evde Sağlık Hizmetleri; Çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini kapsamaktadır.
 2. Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişi ya da bakımından sorumlu olan veli / vasisi tarafından; 444 3 833 numaralı telefon hattı aranarak; "Evde Sağlık Hizmeti Başvuru Formu" doldurularak; TSM veya AHB'ler aracılığıyla il koordinasyon merkezine başvuru yapılabilmektedir.
 3. Başvuru sonrası merkez/birim tarafından, ön değerlendirme amacı ile ev ziyareti yapılmaktadır.
 4. Hasta, Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi tarafından başvuru formu bilgileri incelenerek hizmet için uygun birime yönlendirilmektedir.
 5. Başvuru üzerine, tedavi başlamadan önce, ev ziyaretinde bilgilendirme, yapılarak onam formu doldurulmaktadır.
 6. Evde Sağlık Hizmetleri planlı hizmetleri kapsamaktadır. Bunun için randevu tarih ve saati ile ziyaret edecek kişilerin bilgileri önceden tarafınıza bildirilecektir.
 7. Evde verilen sağlık hizmetleri kapsamında size/hastanıza; kan alma işlemi, EKG çekimi, sonda uygulanması, beslenme için sonda uygulanması, pansuman, ilaç ve benzeri tıbbi uygulamalar yapılabilir. Bu uygulamaların neler olduğu, nasıl yapılacağı ve varsa komplikasyonları hakkında bilgilendirileceksiniz.
 8. Hastanın sağlık hizmetlerini ev ortamında almasının uygun olmaması veya ani olarak sağlık sorunları gelişmesi halinde transfer gerekebilir. Nedeni açıklanarak ve transferi sağlanarak uygun sağlık kuruluşuna yönlendirilebilirsiniz.
 9. Kişiye verilen evde sağlık hizmeti aşağıdaki hallerde sonlandırılır:
       
 1. Evde sağlık hizmeti sunulan hastanın iyileşmesi,
 2. Evde sağlık hizmeti sunulan hasta için uygulanan bakım ve tedavinin, sağlık personeli gerektirmeden yapılabilecek hale gelmesi,
 3. Hastanın kendisinin veya veli/vasisinin hizmeti sonlandırmayı talep etmesi,
 4. Hastanın vefat etmesi,
 5. Hasta veya yakınlarının tedaviye uyumsuz davranışları, direnç göstermeleri, önerilere uymamaları halinde sorumlu tabip, diş tabibi ya da aile hekimi tarafından verilen hizmetin faydası olmayacağına kanaat getirilmesi.
 6. Hasta veya veli/vasisinin personelin güvenliğine yönelik uygun olmayan davranışlarda bulunmaları,
 7. Evde sağlık hizmeti sunulan hastanın, çeşitli nedenlerle ikamet ettiği bölgenin değişmesi,
      ERZİNCAN KOORDİNASYON MERKEZİ TELEFON NUMARAMIZ   0(446) 224 38 23
                                                                                                                               0(446) 224 38 33


evde-saglik-telefon.png        Evde-saglik-yönetim-giriş.png