Ozon Terapi
24 Haziran 2020


Tanımı: 
Saf oksijenden özel bir jeneratör vasıtası ile elde edilen ozon gazının hastanın kendi kanı veya serum fizyolojik ile karıştırılarak, ya da gaz halinde vücudun çeşitli bölgelerine verilmesi ile uygulanan bir geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemidir. Ozonterapi ortaya çıkan başarılı tedavi sonuçları ile birlikte bütün dünyada hızla artan bir ilgi görmektedir. 

Ozon Terapi.png

Hangi Durumlarda Kullanılmalıdır/Kullanılmamalıdır?

  • Ozon tedavisi; ağrı tedavisinde, yara iyileşmesinde, enfeksiyon halinde, bağışıklık sisteminin düzenlenmesi, damar tıkanıklıkları gibi dokuya oksijenin gitmesinin bozulduğu durumlarda güvenle kullanılır.
  • Eğer hastada kontrol edilemeyen bir yüksek tansiyon durumu ya da kırmızı kan hücrelerinde bir bozukluk varsa (2-3 Difosfogliserat enzimi olarak adlandırılan enzimin yokluğunda) ozon tedavisi yapılamamaktadır.

Kimlere Uygulanmalı Kimlere Uygulanmamalıdır?

  • Ozon tedavisi kanser, şeker, koroner arter hastalığı, periferik damar tıkanıklığı, astım, ülseratifkolit, ve viral, bakteriyal ve fungal enfeksiyonlarda vs. güvenle kullanılmaktadır.
  • Kanama  diyatezi olan, tansiyonları ilaçlarla kontrol altına alınamayan ve yeterli çalışma olmadığı için hamile hastalarda kan ya da serum fizyolojik içinde kullanılmamalıdır.
  • Özellikle yakın zamanda beyin kanaması geçirmiş hastalarda kullanılmamalıdır.

Hangi Tedaviye Destek Amaçlı Kullanılır?

İnsülin ve oral antidiyabetiklere, ağrı kesicilere, antibiyotiklere, dolaşım düzenleyici tedavilere, yara tedavisine, kemoterapinin yan etkilerine karşı destek amaçlı kullanılır.

Nasıl Uygulanır?

Lokal  (sadece belli bir bölgedeki durumu düzeltmek için)  ya da sistemik (tüm vücudu etkilen bir durumu düzeltmek için) uygulamaları vardır.

Lokal uygulamalar  ozonun gaz olarak enjeksiyonu ve sürekli sirkülasyonu ile ozonlu zeytin yağının sürülmesi veya ozonlu su ile yıkanması, içilmesidir.

Sistemik uygulamalar ise; hastadan alınan kendi kanına veya seruma ozon enjekte edilerek verilmesi, hastanın makatından gaz olarak enjekte edilmesi,  veya hastadan alınan 2-3ml kanının ozonlanarak ozon aşısı olarak kas içine verilmesidir.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Uygun konsantrasyon ve volümde kullanıldığında bir yan etki ya da komplikasyon görülmemektedir.

Bu Alanda Doğru Bilenen Yanlışlar Nelerdir?

Ozon antibakteriyel, antiviral ve antifungal etkili olduğu için işlem sırasında hijyene dikkat etmeye gerek yoktur.

Bu Yöntemi Uygulayan Kişide Olması Gereken Özellikler (Sertifika, Eğitim vb.) Nelerdir?

Uygulayan kişi Doktor olmalı ve Sağlık Bakanlığı’nın Ozon Tedavisi Uygulayıcı Sertifikası’na sahip olmalıdır.*Bilgiler, Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinden alınmıştır.