Yoğun Bakım Ünitesinde Kritik Hasta Bakımı ve Temel İlkeleri Eğitimi
01 Aralık 2021
       Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ilgi tarih ve sayılı yazısına binaen; Bakanlığımız tarafından alanında uzman hekimlerin katkısıyla 30 dersten oluşan Yoğun Bakım Ünitesinde Kritik Hasta Bakımı ve Temel İlkeleri Eğitim Modülü hazırlanmıştır. Bahse konu eğitimler ÇKYS’de kayıtlı olan ve kamu, özel ve üniversitede çalışan tüm hekimlere tanımlanmış olup, Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) uses.saglik.gov.tr adresinden kayıt yaptırarak ücretsiz olarak eğitimi alma imkanı tanınmıştır.